Clúster Audiovisual de Catalunya, Xavier Guitart

Associació GrausTic, Daniel Pujol

Fundació Tecnocampus, Jaume Teodoro

Grup Lavinia, Antoni Esteve


Organitza:

Amb la col·laboració de: